PZU SA dofinansowało z funduszu prewencyjnego zakup sprzętu medycznego

Radiowizjograf cyfrowy wraz z wyposażeniem oraz czujnik wewnątrzustny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii w Łodzi ul. Pomorska 251 informuje, że w ramach prowadzenia przez PZU SA. działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszaniu skutków wypadków ubezpieczeniowych zakupił w/w sprzęt medyczny z funduszu prewencyjnego PZU SA. Realizacja umowy prewencyjnej i wykorzystania środków z Funduszu Prewencyjnego PZU SA  nr 329 / 2014 / PREW /PZUSA / ŁÓDŹ z dn. 23.04.2014 r.

Kwota dofinansowania wyniosła 30.000,00 zł.

W  Centralnym  Szpitalu  Klinicznym  Instytucie  Stomatologii  w  Łodzi  rozpoczął  działalność  ODDZIAŁ  DZIENNY  NEUROLOGICZNY  I  PORADNIA NEUROLOGICZNA.

Naszym  zamierzeniem   jest  stworzenie  placówki  o zasięgu  regionalnym  specjalizującej   się   w   diagnostyce   i   terapii    choroby   Parkinsona oraz  zespołów  parkinsonowskich.  Zespół   lekarski   posiada  duże  doświadczenie  w   kwalifikowaniu   pacjentów  do  leczenia  metodą   głębokiej    stymulacji   mózgu    (deep brain stimulation – DBS)   oraz    zapewnia   opiekę   chorym  po  zabiegu, w tym również  programowanie  stymulatorów  mózgu.  Na konieczność utworzenia takiego ośrodka wskazywali od dawna sami pacjenci z chorobą Parkinsona. Oferujemy również specjalistyczną opiekę pacjentom z innymi chorobami należącymi do tzw. zaburzeń ruchowych, w tym z różnymi postaciami dystonii i drżenia, tikami, chorobą Huntingtona oraz z zespołem niespokojnych nóg. Ponadto zamierzamy  specjalizować  się  w  chorobach  nerwowo-mięśniowych. Posiadamy  aparaturę  do  badań neurofizjologicznych nerwów obwodowych i mięśni (EMG), która  umożliwia diagnostykę uszkodzeń pojedynczych nerwów (np. zespół cieśni nadgarstka), jak również polineuropatii i chorób mięśni, diagnostyki SLA (stwardnienia zanikowego bocznego).

Obecnie  w  ramach  kontraktu  z  NFZ  realizowany  jest  program  lekowy  „Leczenie  spastyczności  kończyny  górnej  po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu A”.

Zapraszamy do naszej Pracowni EMG
/Kierownik: prof. Andrzej Bogucki, dr n. med. Justyna Pigońska/
- umawianie wizyt pod nr tel. 42/ 272-57-49 w poniedziałki i środy w godz. 9.00 – 12.00

Poniżej prezentujemy cennik świadczeń medycznych:

Lp. Nazwa Cena w zł
1. Przewodnictwo włókna ruchowe

70,00

2. Przewodnictwo włókna czuciowe

65,00

3. EMG pełne

100,00

4. EMG skrócone

65,00

5. Próba miasteniczna

130,00

6. Elektromiografia pojedynczego włókna mięśniowego (SFEMG)

320,00

7. Wzrokowe potencjały wywołane (VEP)

100,00

8. Słuchowe potencjały wywołane (BAEP)

110,00

9. Somatosensoryczne potencjały wywołane –kończyny górne

240,00

10. Somatosensoryczne potencjały wywołane -kończyny dolne

340,00

11. Próba tężczkowa

100,00

12. Ocena cienkich włókien nerwowych (laserowe potencjały wywołane – LEP)
-  kończyny górne

240,00

13. Ocena cienkich włókien nerwowych (laserowe potencjały wywołane – LEP)
-  kończyny dolne

340,00

14. Test Fourniera (diagnostyka kanałopatii)

130,00

15. Konsultacja po badaniu neurofizjologicznym

100,00

16. Porada neurologiczna

150,00