Sznury dylatacyjne odporne na temperature

Sznur dylatacyjny odporny na wysoką temperaturę, idealny przy wypełnianiu szczelin dylatacyjnych elastycznymi masami uszczelniającymi. Odporny na ściskanie, elastyczny, nienasiąkliwym, o przekroju okrągłym, z pianki polietylenowej, o zamkniętych porach. Do stosowania z silikonami, poliuretanem, poliakrylami tip...

Zastosowanie:

  •  Uszczelnianie dylatacji nawierzchni parkingowych, elementów dachowych.
  • Wypełnianie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w budynkach na tarasach i balkonach oraz przy wypełnianiu szczelin dylatacyjnych na budynkach.
  • Wypełnianie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w drogach.

Sposób użycia:
Dobrać starannie sznur dylatacyjny do szczeliny, zgodnie z tabelą zamieszoną w karcie technicznej, w rozdziale dobór sznura. Osuszyć oraz oczyścić szczelinę z wszelkich zanieczyszczeń. zacisnąć sznur i umieścić go w szczelinie. Sznur powinien być umiejscowiony na jednakowej głębokości na całej długości szczeliny. Głębokość powinna być dobrana tak, aby formowała szczelinę w sposób odpowiedni. W przypadku standardowych zastosowań, za sposób odpowiedni rozumie się sytuację, w której po ułożeniu sznura stosunek głębokości szczeliny do jej szerokości wynosi 1:2.

Parametry techniczne:

Kolor:
Biały
Gęstość
ok. 25kg/m3 (ASTM D1622)
Odwracalność odkształceń
ok. 97% (ASTM D5249)
Odporność termiczna
200 oC (ASTM D5249)
Struktura Komórkowa
 daje skuteczną ochronę przed wilgocią
Chłonność wody
<0.01 g/cm 3 (ASTM C1016-02)