Sznury dylatacyjne

Sznur dylatacyjny, idealny przy wypełnianiu szczelin dylatacyjnych elastycznymi masami uszczelniającymi. Odporny na ściskanie, elastyczny, nienasiąkliwym, o przekroju okrągłym, z pianki polietylenowej, o zamkniętych porach. Do stosowania z silikonami, poliuretanem, poliakrylami tip...

Zastosowanie:

  • Wypełnianie i uszczelnianie szczelin dylatacyjnych w budynkach, na tarasach i balkonach.

  • Uszczelnianie wanien przemysłowych, koryt, zbiorników, szczelin ścian, posadzek przemysłowych oraz posadzek w garażach wielostanowiskowych.

  • Uszczelnianie dylatacji nawierzchni parkingowych, elementów dachowych.

Sposób użycia:
Dobrać starannie sznur dylatacyjny do szczeliny, zgodnie z tabelą zamieszoną w karcie technicznej, w rozdziale dobór sznura. Osuszyć oraz oczyścić szczelinę z wszelkich zanieczyszczeń. zacisnąć sznur i umieścić go w szczelinie. Sznur powinien być umiejscowiony na jednakowej głębokości na całej długości szczeliny. Głębokość powinna być dobrana tak, aby formowała szczelinę w sposób odpowiedni. W przypadku standardowych zastosowań, za sposób odpowiedni rozumie się sytuację, w której po ułożeniu sznura stosunek głębokości szczeliny do jej szerokości wynosi 1:2.

Parametry techniczne:

Odporność termiczna:
-30°C do 90°C

Gęstość:
ok. 30 kg/m3

Struktura:
komórkowa

Chłonność wody po 7 dniach:
<1%

Współczynnik przewodzenia ciepła:
0,038 W/m2