ISUM ZAPRAWA MURARSKA

ISUM ZAPRAWA DO MUROWANIA to jednokomponentowa zaprawa poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu, charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

Zastosowanie:

  • Wznoszenie murów ze spoinami cienkimi wykonanymi z elementów murowych o dużej dokładności wymiarów, tj. z odchyłką wysokości i płaskości powierzchni kładzenia nie większej niż +/-3 mm na 1 mb. Elementy murowe stanowią bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego o wysokiej dokładności oraz ze szlifowanych pustaków ceramicznych stosowanych w konstrukcjach murowych, w murach zewnętrznych naziemnych, później tynkowanych, oraz w murach wewnętrznych. Zaprawa przeznaczona jest zarówno do ścian nośnych jak i działowych.

Sposób użycia:
• Pierwsza warstwa elementów murowych musi być zawsze ułożona na zaprawie cementowej w celu dokładnego wypoziomowania powierzchni, na której będzie stał mur.
• Podłoże robocze oczyścić z zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy.
• Zwilżyć powierzchnie robocze wodą (przy pomocy np. pędzla) w temperaturze >0°C.
• Zabezpieczyć powierzchnie narażone na przypadkowe zabrudzenie zaprawą.
• Zbyt zimną puszkę doprowadzić do temperatury pokojowej np. przez zanurzenie w ciepłej wodzie o temperaturze do +30°C lub pozostawić w temperaturze pokojowej przez min. 24h. Temperatura aplikatora nie może być niższa niż temperatura puszki.
• Założyć rękawiczki ochronne.
• Energicznie wstrząsać puszką (10-20 sek. zaworem w dół) w celu dokładnego wymieszania składników.
• Przykręcić puszkę do aplikatora.
• Pozycją roboczą puszki jest pozycja „zaworem w dół”.
• Pierwsza warstwa zaprawy musi być aplikowana na warstwę elementów murowych ułożonych i wypoziomowanych na tradycyjnej zaprawie cementowej.
• Przed nałożeniem zaprawy, wierzch poprzedniej warstwy elementów murowych należy oczyścić i zwilżyć wodą (w temperaturze >0°C).
• Liczba wymaganych wężyków zaprawy w zależności od szerokości i typu elementu murowego:
BETON KOMÓRKOWY I PUSTAK CERAMICZNY:
Szerokość elementu murowego
Do 130mm - 1 ilość wężyków zaprawy
Powyżej 130mm - 2 ilość wężyków zaprawy
• Dla pustaków ceramicznych warkocz nakładanej zaprawy powinien mieć średnicę minimum 5-6cm.
• Pistolet podczas aplikacji powinien znajdować się około 1cm od powierzchni elementu murowego.
• Kolejną warstwę elementów murowych nałożyć na poprzednio zaaplikowaną warstwę z zaprawą do 3 min tzn. zanim osiągnięty zostanie koniec czasu otwartego. Optymalnie czas to minuta po aplikacji aby umożliwić ucieczkę nadmiaru gazów z zaprawy.
• Po przyłożeniu elementu murowego należy go docisnąć tak aby uzyskać jak najcieńszą szczelinę.
• Dopuszczalne jest korygowanie położenia elementów murowych dla betonu komórkowego lecz nie więcej niż 5mm w pozycji poziomej bez odrywania elementu murowego. Natomiast
niedopuszczalne jest dokonywanie korekty dla bloczków ceramicznych.
• Narożniki murowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta elementów murowych.
• Nadproża układać zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami montowania nadproży.
• Wielkość strumienia i szybkość aplikacji regulować siłą nacisku na spust aplikatora.
• Jeśli pracę przerywa się na dłużej niż 5 minut dyszę aplikatora ze świeżą zaprawą należy wyczyścić czyścikiem do pian poliuretanowych oraz wstrząsnąć puszkę przed ponowna aplikacją. W przypadku odkręcenia aplikatora z puszki zarówno zawór jak i aplikator należy oczyścić czyścikiem.
• Niezwłocznie po pełnym utwardzeniu zaprawy należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. tynku czy farb.
• Po zakończeniu pracy aplikator należy dokładnie wyczyścić. W tym celu puszkę z czyścikiem należy nakręcić na aplikator i naciskać jego spust do momentu, gdy będzie z niego wypływać czysty płyn.

Parametry techniczne:

 

Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości:
24h

Wydajność:
40-60mb

Przybliżona powierzchnia murowania:
do 12m2

Współczynnik przewodzenia ciepła:
0,036 W/m2