ISUM ZAPRAWA MURARSKA

ISUM ZAPRAWA DO MUROWANIA to jednokomponentowa zaprawa poliuretanowa utwardzająca się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu charakteryzująca się jednorodną, drobnokomórkową strukturą.

Zastosowanie:

  • Wznoszenie murów ze spoinami cienkimi wykonanymi z elementów murowych o dużej dokładności wymiarów tj .z odchyłką wysokości i płaskości powierzchni kładzenia nie większej niż +/-3mm na mb. Elementy murowe stanowią bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego o wysokiej dokładności oraz z szlifowanych pustaków ceramicznych stosowanych w konstrukcjach murowych, w murach zewnętrznych naziemnych, później tynkowanych, oraz w murach wewnętrznych. Zaprawa przeznaczona jest zarówno do ścian nośnych jak i działowych.

Sposób użycia:
• Pierwsza warstwa elementów murowych musi być zawsze ułożona na
zaprawie cementowej w celu dokładnego wypoziomowania
powierzchni, na której będzie stał mur.
• Podłoże robocze oczyścić z zanieczyszczeń zmniejszających
przyczepność zaprawy.
• Zwilżyć powierzchnie robocze wodą (przy pomocy np. pędzla) w
temperaturze >0°C.
• Zabezpieczyć powierzchnie narażone na przypadkowe zabrudzenie
zaprawą.
• Zbyt zimną puszkę doprowadzić do temperatury pokojowej np. przez
zanurzenie w ciepłej wodzie o temperaturze do +30°C lub pozostawić w temperaturze
pokojowej przez min 24h. Temperatura aplikatora nie może być niższa niż temperatura
puszki.
• Założyć rękawiczki ochronne.
• Energicznie wstrząsać puszką (10-20 sek. zaworem w dół) w celu dokładnego wymieszania
składników.
• Przykręcić puszkę do aplikatora.
• Pozycją roboczą puszki jest pozycja „zaworem w dół”.
• Pierwsza warstwa zaprawy musi być aplikowana na warstwę elementów murowych
ułożonych i wypoziomowanych na tradycyjnej zaprawie cementowej.
• Przed nałożeniem zaprawy, wierzch poprzedniej warstwy elementów murowych należy
oczyścić i zwilżyć wodą (w temperaturze >0°C).
• Liczba wymaganych wężyków zaprawy w zależności od szerokości i typu elementu
murowego:
BETON KOMÓRKOWY I PUSTAK CERAMICZNY:
Szerokość elementu murowego
Do 130mm - 1 ilość wężyków zaprawy
Powyżej 130mm - 2 ilość wężyków zaprawy
• Dla pustaków ceramicznych warkocz nakładanej zaprawy powinien mieć średnicę minimum
5-6cm.
• Pistolet podczas aplikacji powinien znajdować się około 1cm od powierzchni elementu
murowego.
• Kolejną warstwę elementów murowych nałożyć na poprzednio zaaplikowaną warstwę z
zaprawą do 3 min tzn. zanim osiągnięty zostanie koniec czasu otwartego. Optymalnie czas
to minuta po aplikacji aby umożliwić ucieczkę nadmiaru gazów z zaprawy.
• Po przyłożeniu elementu murowego należy go docisnąć tak aby uzyskać jak najcieńszą
szczelinę.
• Dopuszczalne jest korygowanie położenia elementów murowych dla betonu komórkowego
lecz nie więcej niż 5mm w pozycji poziomej bez odrywania elementu murowego. Natomiast
niedopuszczalne jest dokonywanie korekty dla bloczków ceramicznych.
• Narożniki murowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta elementów murowych.
• Nadproża układać zgodnie z ogólnie przyjętymi metodami montowania nadproży.
• Wielkość strumienia i szybkość aplikacji regulować siłą nacisku na spust aplikatora.
• Jeśli pracę przerywa się na dłużej niż 5 minut dyszę aplikatora ze świeżą zaprawą należy
wyczyścić czyścikiem do pian poliuretanowych oraz wstrząsnąć puszkę przed ponowna
aplikacją. W przypadku odkręcenia aplikatora z puszki zarówno zawór jak i aplikator należy
oczyścić czyścikiem.
• Niezwłocznie po pełnym utwardzeniu zaprawy należy zabezpieczyć ją przed działaniem
promieni UV używając do tego np.: tynku, farb.
• Po zakończeniu pracy aplikator należy dokładnie wyczyścić. W tym celu puszkę z
czyścikiem należy nakręcić na aplikator i naciskać jego spust do momentu gdy będzie z
niego wypływać czysty płyn.

Parametry techniczne:

 

Czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości:
24h

Wydajność:
40-60mb

Przybliżona powierzchnia murowania:
do 12m2

Współczynnik przewodzenia ciepła:
0,036 W/m2