ISUM KOTWA CHEMICZNA PESF

ISUM KOTWA CHEMICZNA PESF to o produkt składający się z
niskozapachowej żywicy poliestrowej bez styrenu. Ten szybko utwardzający
się, dwuczęściowy, chemiczny system kotwienia, zapewnia po utwardzeniu,
wytrzymałe mocowanie odporne na czynniki chemiczne. Można ją stosować w przypadku ścian szczelinowych, murów z
cegieł oraz betonu, w warunkach suchych i mokrych. Może służyć jako wypełniacz do wypełniania szczelin i pęknięć. Produkt bez styrenu, niskozapachowy.

Zastosowanie, sposób użycia, parametry techniczne

Zastosowanie:

  • Mocowanie drzwi antywłamaniowych.

  • Ściany kurtynowe.

  • Balustrady, poręcze, montaż zawiasów.

  • Mocowanie prętów gwintowanych (zgodnie z dokumentacją).

Sposób użycia:

Za pomocą wiertła karbidowego o odpowiednim rozmiarze,
wywiercić w podłożu otwór o wymaganej głębokości osadzenia, .
Oczyścić otwór za pomocą pompy ręcznej lub sprężonego
powietrza. Tuż przed osadzeniem kotwy otwór musi być wolny od
pyłu i zanieczyszczeń.
Zdjąć gwintowaną nasadkę z kartusza. Mocno przymocować mieszającą końcówkę wylotową. Nie
modyfikować mieszalnika. Upewnić się, że element mieszający znajduje się wewnątrz mieszalnika.
Używać tylko dostarczonego mieszalnika. Włożyć wkład do dozownika. Wyrzucić początkową ilość
spoiwa (około 5cm), ponieważ pierwsze kilka mililitrów wyciśniętej masy nie nadaje się do użycia
(nie jest odpowiednio wymieszane).
W podłożach pełnych - montaż prętów gwintowanych
Wstrzyknąć spoiwo, zaczynając od tyłu otworu, powoli wysuwając mieszalnik z każdym
naciśnięciem spustu. Napełnić otwory do około 2/3, aby upewnić się, że szczelina pierścieniowa
między kotwą a betonem jest całkowicie zapełniona spoiwem wzdłuż głębokości osadzania. Przed
użyciem należy upewnić się, że pręt gwintowany jest suchy i wolny od zanieczyszczeń. Włożyć
pręt gwintowany na wymaganą głębokość osadzania do upłynięcia czasu instalacji podanego w
powyższej tabeli.
W podłożach pustych
Wprowadzić tuleję odpowiednich rozmiarów. Włożyć końcówkę wylotową do końca tulei oraz
wstrzyknąć żywicę tak długo, aż tuleja zapełni się w 100%. Włożyć kotew do tulei, powoli
wykonując delikatne ruchy obrotowe. Usunąć nadmiar żywicy oraz pozostawić mocowanie aż do
upłynięcia minimalnego czasu utwardzania (ładowania).

Parametry techniczne:

 

Temperatura aplikacji:

od -10°C do 35°C

Pozostałe parametry podane w karcie technicznej.